Tevreden werknemers kijken er ‘s ochtends naar uit om weer aan de slag te gaan op kantoor. Ze voelen zich comfortabel op hun werkplek, vinden hun werk uitdagend, werken graag samen met hun collega’s en zijn aan het eind van een werkdag voldaan. Dit is van onschatbare waarde voor veel bedrijven. OneFit for Business speelt een grote rol voor sportende medewerkers om fitter en tevredener aan het werk te gaan.

Waarom medewerkerstevredenheid essentieel is

Tevredenheid onder medewerkers draait niet alleen om het juiste salaris, goede uren uren en voldoende workload, maar ook om de werksfeer. Eerlijkheid en respect tussen collega’s bepalen voor een groot deel hoe gewaardeerd medewerkers zich voelen. Eén van de eerste stappen die medewerkers kunnen nemen om tevredenheid te verhogen, is focus op fysiek welzijn.

Bijvoorbeeld door middel van gezonde snacks, vakantiedagen en een variërend sportaanbod. De uitdaging zit ‘m voor veel bedrijven in het tegemoetkomen van de uiteenlopende interesses van medewerkers tegen zo laag mogelijke kosten, om zo bij te dragen aan baantevredenheid op de lange termijn. OneFit for Business kan hier een goede oplossing bieden.

De positieve effecten van medewerkerstevredenheid

Veel start-ups en jonge bedrijven geven het goede voorbeeld door te focussen op de gezondheid en fitheid van hun medewerkers. Ook wordt er in toenemende mate belang gehecht aan het bewaken van een goede work/life balance. 

Er is steeds meer erkenning voor het feit dat de tevredenheid van medewerkers ook loyaliteit tegenover de werkgever versterkt. Gezonde en actieve medewerkers melden zich minder vaak ziek, hebben meer energie, zijn efficiënter en betere teamspelers. Contente medewerkers wiens gezondheid wordt geprioriteerd door hun werkgever zijn significant meer toegewijd en gemotiveerd in hun baan. Dit resulteert weer in voordelen voor de werkgever in het algemeen.

Blije medewerkers door bedrijfssport

Het bijdragen aan balans in elke (stressvolle) werkdag wordt steeds crucialer: bedrijven realiseren zich dat hoe actiever hun medewerkers zijn, hoe positiever ze zijn.

Bedrijfssport kun je dus simpelweg zien als een manier om je medewerkerstevredenheid te boosten. Het heeft niet alleen een positief effect op mentaal en fysiek welzijn van je medewerkers, maar geeft ook een sterk signaal af dat jouw bedrijf de gezondheid van medewerkers belangrijk vindt.

Ook kan bedrijfssport de stress levels van je teams verlagen. Sport kan functioneren als uitlaatklep om met werkdruk om te gaan en een balans tussen werkomgeving en het dagelijks leven te creëren. Hierbij is het belangrijk om als bedrijf te kiezen voor een sportprogramma dat flexibel en divers is, zodat je in alle verschillende sportbehoeftes van je medewerkers kunt voorzien! OneFit for Business is hier bijvoorbeeld een goede optie voor.

Tags: