Download de app
Installeren

Privacyverklaring

OneFit Unlimited B.V.

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van OneFit Unlimited B.V. (hierna verder te noemen: “OneFit”). In deze verklaring verschaft OneFit informatie over de persoonsgegevens die door OneFit worden verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor dat gebeurt. OneFit gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die OneFit verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, het gebruik van de OneFit app, nieuwsbrief, het verstrekken van gegevens via het online contactformulier en/of het bezoeken van onze website.

Op onze websites (www.onefit.nl en www.one.fit) kunnen links naar andere websites staan. OneFit is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

OneFit Unlimited B.V., gevestigd aan de Apollolaan 151, 1077 AR, Amsterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64538044, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerkt OneFit?

OneFit verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een online (contact)formulier op onze website. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • IP-adres
 • Locatiegegevens

Verwerkt OneFit bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

OneFit verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, tenzij OneFit daarvoor van te voren expliciet toestemming voor heeft gevraagd en ontvangen. OneFit verwerkt dus geen gegevens zoals ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke of seksuele voorkeur, gegevens omtrent je gezondheid, kredietwaardigheid of strafrechtelijk verleden.

Waarom we jouw persoonsgegevens nodig hebben?

OneFit verwerkt de persoonsgegevens in eerste instantie om uitvoering te geven aan de overeenkomst die je met OneFit hebt gesloten, zoals een sportabonnement, wanneer je gebruik maakt van de OneFit app of wanneer je persoonsgegevens verstrekt via het contactformulier op onze website. Daarnaast zijn er nog een aantal andere doeleinden waarvoor we jouw gegevens kunnen gebruiken:

Nieuwsbrief

Net als de informatie die we indirect over jou hebben verzameld, kan de door jou aan OneFit verstrekte informatie door OneFit worden gebruikt voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Voordat we dat echter doen, stellen we je in de gelegenheid om aan te geven of jouw informatie op deze manier mag worden gebruikt (opt-in). Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen nieuwsbrieven meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van ons ontvangt.

Social media

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons zijn onder meer bedoeld om een product of pagina te delen via social media. Wanneer je gebruik maakt van deze social media buttons, verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Op de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Raadpleeg het privacybeleid van deze derden als je wilt weten hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Publicaties op de website

Je kunt ervoor kiezen om vindbaar te zijn voor andere OneFit leden. Deze andere OneFit leden kunnen jou vervolgens opzoeken binnen de OneFit app, zodat ze een connectie met je aan kunnen gaan en je een uitnodiging kunnen sturen om samen een workout te volgen. Daarbij worden jouw naam en (openbare) profielfoto weergegeven. Je geeft hier altijd van te voren zelf toestemming voor. Wil je niet vindbaar zijn, dan kun je deze optie ook uitzetten. In de detailpagina van de lessen/trainingen, worden jouw naam en (profielfoto) weergegeven, zodat andere OneFit leden kunnen zien wie zich voor een bepaalde les/training hebben aangemeld. Wanneer je een review achterlaat op onze website of binnen de App, dan zullen we daarbij jouw naam en (openbare) profielfoto tonen, zodat voor derden duidelijk is van wie de review afkomstig is. Tot slot worden jouw naam en profielfoto getoond bij reserveringen en check-ins op onze webpagina. Deze reserveringen en check-ins zijn uitsluitend in te zien door de betreffende sportaanbieder, nadat hij heeft ingelogd via zijn persoonlijke account. Jij kiest als gebruiker altijd wat je op onze website publiceert en dus of je daarmee herkenbaar bent.

Geautomatiseerde besluiten of profiling

OneFit maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Locatiegegevens

We gebruiken jouw locatiegegevens om je te laten zoeken naar sportmogelijkheden in de buurt. Daarnaast gebruiken we jouw locatiegegevens om het inchecken bij een bepaalde sportlocatie in te checken voor een les of training.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

OneFit verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan of met derden. OneFit deelt jouw gegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is op basis van de overeenkomst die jij met OneFit hebt gesloten, of wanneer je daartoe toestemming hebt verleend, of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OneFit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Om uitvoering te geven aan de overeenkomst worden jouw persoonsgegevens onder meer gedeeld met bedrijven die ten behoeve van OneFit cloudopslag leveren, alsmede andere bedrijven waarvan OneFit diensten betrekt, zoals MailChimp voor het verzenden van de nieuwsbrief en ZenDesk voor het verrichten van klantenservice.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met mijn werkgever als ik gebruik maak van het zakelijke fitnessprogramma?

Als jouw werkgever een deel van jouw abonnementskosten voor zijn rekening neemt omdat je gebruik maakt van het zakelijke fitnessprogramma, dan deelt OneFit een aantal persoonsgegevens met jouw werkgever.

Controle arbeidsovereenkomst

Om te controleren of je daadwerkelijk in dienst bent bij jouw werkgever, sturen we na registratie je voor- en achternaam naar je werkgever. Wij vragen je werkgever dan om te bevestigen dat je bij je werkgever in dienst bent en gebruik kan maken van het zakelijke fitnessprogramma. In verband hiermee ontvangen wij ook persoonsgegevens van je werkgever, namelijk: jouw voor- en achternaam, eventueel personeelsnummer, alsmede de start- en (zodra van toepassing) einddatum van je dienstverband. Pas nadat wij deze bevestiging van je werkgever hebben ontvangen, wordt je aanmelding geactiveerd en kun je jouw lidmaatschap volledig gebruiken.

Facturatie bij jouw werkgever

In verband met de gedeeltelijke betaling van je abonnementskosten door je werkgever, sturen wij je werkgever de volgende persoonsgegevens: jouw voor- en achternaam, e-mailadres, de duur van je lidmaatschap bij OneFit (alsmede start- en einddatum), de lidmaatschapsvorm (M, L, XL, etc.), de contractsplaats en de geldende opzegtermijn.

Als de bijbetaling van je werkgever is gebaseerd op het feit of je elke maand gebruik maakt van het aanbod van OneFit, dan informeren wij je werkgever tevens over of je in een specifieke maand actief was of bent ingecheckt. Op verzoek van je werkgever sturen we ook je lidmaatschapsnummer door om de facturering te vereenvoudigen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals hierboven omschreven, treden jouw werkgever en OneFit op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 4 onder 7 AVG, en artikel 26 AVG. In verband hiermee sluiten wij een overeenkomst met jouw werkgever op grond van artikel 26 AVG, die in wezen het volgende regelt:

 • De door OneFit en jouw werkgever verzamelde gegevens worden uitsluitend verwerkt zodat enerzijds OneFit de door jou gevraagde dienst in het kader van jouw lidmaatschap bij OneFit tegen voor jou gunstigere voorwaarden kan leveren en anderzijds jouw werkgever jou in staat kan stellen om in het kader van de arbeidsovereenkomst gebruik te maken van ons zakelijke fitnessprogramma. In beide gevallen is de grondslag voor de verwerking daarom artikel 6 lid 1 onder b AVG.
 • OneFit informeert je over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid conform artikel 13 AVG door middel van deze privacy policy. Je werkgever informeert je over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid conform artikel 13 AVG.
 • Jouw rechten op grond van de artikelen 15 tot en met 22 AVG, alsmede andere rechten op grond van de AVG, kunnen zowel tegen OneFit als tegen jouw werkgever worden uitgeoefend.

Als je op enig moment niet langer wenst dat jouw gegevens aan je werkgever worden doorgegeven, dan kun je dit te allen tijde doen door je lidmaatschap op de eerstvolgende mogelijke datum te beëindigen.

Maakt OneFit gebruik van cookies?

OneFit maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Onder meer de volgende plugins op de website van OneFit maken gebruik van cookies: MailChimp, Trustbadge, Google Analytics, ZenDesk, Hotjar en Unbounce.

Analytische cookies

OneFit gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in onder meer bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door OneFit. OneFit heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. OneFit krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken, maar altijd het laatste octet van jouw IP-adres maskeren.

Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. OneFit heeft daartoe geen toestemming aan Google gegeven. OneFit maakt ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Ook heeft OneFit ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgezet.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan jouw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Tracking cookies in onze marketing e-mails

Als je hebt aangegeven nieuwsbrieven of andere marketing e-mails van OneFit te willen ontvangen, zal het downloaden van afbeeldingen of het klikken op een link in deze e-mails ertoe leiden dat je persoonlijk wordt geïdentificeerd. Wij kunnen daardoor zien of je onze e-mail opent en vanuit de e-mail doorklikt naar onze website. Wil je dat niet, dan kun je je uitschrijven van onze (partner)mail of jouw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

Technische cookies

De informatie die we over jou verzamelen, kunnen we gebruiken om je op een persoonlijke manier met onze website te laten werken of bijvoorbeeld artikelen in een winkelwagen onthouden en af te rekenen. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld het navigeren op onze website eenvoudiger maken en content aanbieden waar je belangstelling voor hebt.

Cookies accepteren of weigeren

Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van jouw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Je dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Opslag van persoonsgegevens

Door OneFit verwerkte persoonsgegevens worden in sommige gevallen doorgegeven aan of opgeslagen op servers buiten de EU. In dat geval zal OneFit ervoor zorg dragen dat doorgifte uitsluitend geschiedt indien het land waaraan de gegevens worden doorgegeven voldoende bescherming biedt, zoals doorgifte op basis van een Adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het Privacy Shield). Wanneer een Adequaatheidsbesluit ontbreekt zal OneFit een modelcontract met de betreffende partij overeenkomen waarin afspraken worden gemaakt over het beveiligingsniveau.

Publicatie

Publicatie van persoonsgegevens (bijvoorbeeld in zoekmachines zoals Google) worden door OneFit niet afgeschermd.

Bewaartermijn

OneFit zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onderdeel hiervan is het automatisch verwijderen van persoonsgegevens wanneer je jouw account bij OneFit opzegt. Bij het pauzeren van je OneFit abonnement bewaren we je persoonsgegevens zodat bij het reactiveren van je account je geschiedenis, vrienden-connecties en profielinstellingen weer beschikbaar zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering insturen per e-mail sturen naar [email protected] of telefonisch aan de klantenservice: 085-8884826. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. OneFit zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dataportabiliteit

Op verzoek zal OneFit jouw persoonsgegevens aanleveren in een vorm die hergebruik mogelijk maakt. Daarbij zal OneFit de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verstrekken. De persoonsgegevens zullen door OneFit in een .csv- of Excel-bestand worden aangeleverd binnen 1 maand nadat OneFit jouw verzoek daartoe heeft ontvangen.

Beveiliging

OneFit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder valt onder meer het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via de website (SSL). Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2018. Indien OneFit een wijziging in haar privacyverklaring aanbrengt, brengen we je via elektronische wijze, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail, op de hoogte. Indien wij jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we je daarvan in kennis en krijg je de mogelijkheid om aan te geven of wij jouw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Kies je stad

  Stad niet gevonden
  Op dit moment zijn wij nog niet beschikbaar in de stad waarop je gezocht hebt.