Download de app
Installeren

ALGEMENE MEMBER VOORWAARDEN ONEFIT UNLIMITED B.V.

Gevestigd aan de Apollolaan 151, 1077 AR Amsterdam

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64538044

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 13 september 2021.

INLEIDING

Deze algemene voorwaarden gelden op het moment dat een Member (hierna: je, jij of jouw) een abonnement afsluit met OneFit (hierna: we, wij, ons of onze). In deze algemene voorwaarden leggen we uit wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou vragen. Voordat we met het juridische gedeelte van onze algemene voorwaarden van start gaan, vatten we hieronder nog even kort de belangrijkste punten uit onze algemene voorwaarden voor je samen.

Om aan een Workout te kunnen deelnemen moet je vooraf een plek reserveren. Bij aankomst moet je jouw deelname aan een Workout registreren door op de Aanbieder in te checken. Kun je - om wat voor reden ook - niet deelnemen aan een Workout? Zorg er dan voor dat je de Reservering op tijd weer annuleert. Annuleer je niet op tijd of kom je niet opdagen? Dan brengen wij een kleine vergoeding in rekening. Dat vinden we niet leuk en proberen we uiteraard te voorkomen. Daarom zullen we je hier de eerste keer op wijzen, zonder meteen een boete in rekening te brengen.

Je kunt jouw Membership op ieder gewenst moment opzeggen. We zullen de overeenkomst dan uiterlijk binnen 30 dagen beëindigen. Ook heb je de mogelijkheid om binnen 14 dagen na het aangaan van het Membership, de overeenkomst te herroepen. In dat geval krijg je je geld terug. Tenzij je al gebruik hebt gemaakt van een of meer Workouts, dan betalen we een gedeelte van het abonnementsgeld terug.

Zorg dat je je houdt aan de huisregels van de Aanbieder waar je gaat sporten. Wil je weten welke huisregels bij een bepaalde Aanbieder gelden? Vraag de Aanbieder dan om een exemplaar van de huisregels. Houd jij je niet aan de huisregels of gebruik je onze Website of App op een manier die niet is toegestaan? Of vermoeden we dat er fraude wordt gepleegd met jouw Account? Dan hebben wij de mogelijkheid om jouw Account te blokkeren en heeft de Aanbieder de mogelijkheid om je de toegang tot de Workout te verbieden.

Upload een duidelijke foto van jezelf in jouw Account. Op die manier kunnen Aanbieders nagaan of jij degene bent die zich heeft ingeschreven voor een bepaalde Workout. Wij gaan uiteraard zeer zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. We verwerken jouw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Wij hebben het recht om onze tarieven en voorwaarden te wijzigen. We zullen je altijd ruim van tevoren op de hoogte stellen van een eventuele wijziging. Ga je niet akkoord met een voorgestelde wijziging? Dan heb je de mogelijkheid om je Membership te beëindigen. We hopen natuurlijk dat je gewoon Member blijft bij ons.

Tot slot willen we je laten weten dat we klachten zeer serieus nemen. Heb je een klacht? Dan horen we dat uiteraard graag zo snel mogelijk van je via ons aanvraagformulier.


ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden gebruiken wij de volgende termen:

 1. Aanbieder: een bij OneFit aangesloten bedrijf dat Workouts onder het Membership aanbiedt.
 2. Account: de persoonlijke overzichtspagina van een Member op de Website en/of App, welke pagina toegankelijk is na registratie en nadat de Member zich op de Website of App heeft ingelogd.
 3. App: de mobiele applicatie en/of mobiele Website van OneFit.
 4. Betalingsbewijs: het bewijs waaruit blijkt dat een betaling is verricht, bijvoorbeeld een afschrift van bank of creditcard.
 5. Boutique Workout: een workout bij een Boutique partner welke niet onder het reguliere aanbod valt. Hiervoor is altijd een bijbetaling verplicht.
 6. Check-in: de registratie van de deelname aan een bepaalde Workout. Het is uitsluitend mogelijk om in te checken bij de Aanbieder. Inchecken op afstand is niet mogelijk.
 7. Late Cancellation: de omstandigheid dat de Member een Workout niet tijdig annuleert, althans korter van tevoren annuleert dan de aangegeven annuleringstermijn.
 8. Late Cancellation Fee: de vergoeding die een Member aan OneFit verschuldigd is in geval van een Late Cancellation.
 9. Member: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van het Membership en daartoe een Account bij OneFit heeft geregistreerd.
 10. Membership: het OneFit lidmaatschap dat tegen periodieke betaling recht geeft op het gebruik van de Workouts van de aangesloten Aanbieders.
 11. Membership Fee: de vergoeding die een Member per Periode aan OneFit verschuldigd is.
 12. No-Show: de omstandigheid dat de Member een Reservering heeft geplaatst voor een Workout, maar niet tijdig annuleert en ook niet komt opdagen.
 13. No-Show Fee: bedrag dat de Member aan OneFit verschuldigd is in geval van een No-Show.
 14. OneFit: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OneFit Unlimited B.V., gevestigd aan de Apollolaan 151, 1077 AR Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64538044.
 15. Open Training: de Workout waarbij geen voorafgaande Reservering verplicht is voor deelname.
 16. Periode: de termijn van 30 dagen die aanvangt op het moment dat het Membership start en waarbinnen de limieten op het aantal Workouts, Reserveringen en Check-ins gelden. Telkens na dertig (30) dagen begint er een nieuwe Periode en kan de Member weer gebruik maken van het maximaal aantal overeengekomen Workouts, Reserveringen en Check-ins binnen het Membership.
 17. Reservering: het via de Website of de App inschrijven voor, vastleggen of boeken van Workouts van bij OneFit aangesloten Aanbieders.
 18. Reserveren: onder “reserveren” wordt verstaan: het maken van een Reservering via de Website en/of App.
 19. Website: de website van OneFit welke bereikbaar is via https://one.fit.
 20. Workout: de les, locatie, workshop, individuele of groepstraining alsmede iedere andere activiteit of faciliteit waartoe het Membership toegang biedt.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Membership, evenals iedere deelname aan Workouts en ieder gebruik van het Account, de Website of de App door de Member.

Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig blijken te zijn dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De nietige of ongeldige bepalingen worden in dat geval door OneFit vervangen door nieuwe bepalingen welke zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepalingen zullen benaderen.


ARTIKEL 3. MEMBERSHIPS

 1. Wanneer je een Membership bij ons hebt afgesloten, betaal je maandelijks de Membership Fee aan ons. In ruil daarvoor krijg je toegang tot de Workouts van Aanbieders, zoals vermeld op de Website en onze App.
 2. Per persoon kan één Membership worden aangevraagd. Je kunt dus niet meerdere Memberships per persoon afsluiten. Ontdekken wij dat jij gebruik maakt van meer dan één Membership, dan mogen wij eventuele kortingen, zoals de eerste maand gratis en de eerste No-Show kosteloos, alsnog aan jou in rekening brengen. Wij schrijven deze kortingen dan via een automatische incasso van jouw bankrekening af.

ARTIKEL 4. AANBOD EN ACTIVITEITEN

 1. Het aanbod van Aanbieders en Workouts waarvan jij gebruik kan maken met het Membership kan van tijd tot tijd wisselen. Dit geldt ook voor de beschikbare tijden en het aantal (les)plekken dat beschikbaar is voor Members.
 2. Het Membership geeft recht op het gebruik van Workouts van Aanbieders binnen Nederland.

ARTIKEL 5. RESERVEREN VAN ACTIVITEITEN

 1. Met ons Membership heb jij de mogelijkheid om gebruik te maken van Workouts bij verschillende Aanbieders. Wij kunnen een maximum verbinden aan:
  1. het aantal Workouts waaraan jij per dag kan deelnemen;
  2. het maandelijkse aantal Workouts waaraan jij met een Membership kan deelnemen;
  3. het aantal Workouts per Periode waaraan jij per maand bij dezelfde Aanbieder kan deelnemen. Het gaat hier om het totaal aantal Workouts, niet het soort Workouts;
  4. het maximum aantal Reserveringen dat jij uit mag hebben staan in jouw Account.

Een overzicht van het aantal (maandelijkse) Workouts en Reserveringen tref je op onze website.

 1. Je mag niet vaker dan eenmaal per dag gebruikmaken van een Workout bij dezelfde vestiging.
 2. Voor sommige Workouts is het noodzakelijk om van te voren te reserveren om toegang te krijgen tot de Workout. Via de Website of de App kun je een Reservering maken voor een Workout. Er zijn ook Workouts waarvoor je niet kan of hoeft te reserveren. In dat geval kun je je ter plaatse aanmelden. 
 3. Heb je het maximum aantal Reserveringen uit staan in jouw Account? Dan kun je alleen een volgende Reservering maken, wanneer je gebruik maakt van een gereserveerde Workout (waardoor er een Reservering vervalt) of door een andere Reservering te annuleren.
 4. Heeft een Aanbieder meerdere vestigingen? Dan kijken we niet naar de vestigingen van die Aanbieder gezamenlijk voor de beoordeling of je gebruik maakt van dezelfde Aanbieder. Niet het overkoepelende bedrijf is bepalend, maar de losse vestiging. Je mag niet vaker dan eenmaal per dag sporten bij dezelfde vestiging. Wel mag je vaker dan eenmaal per dag sporten bij verschillende vestigingen van dezelfde (of verschillende) Aanbieders.
 5. Voor het totaal aantal keer dat per maand gebruik kan worden gemaakt van een Workout bij een bepaalde Aanbieder wordt wel gekeken naar alle vestigingen van de betreffende Aanbieder.

ARTIKEL 6. ANNULEREN VAN EEN RESERVERING

 1. Meestal kun je een Reservering annuleren tot 8 uur voordat de Workout begint. Voor sommige Workouts geldt een langere of kortere annuleringstermijn. Dit geven we altijd duidelijk aan op de overzichtspagina van de Workout.
 2. Kan of wil je geen gebruik maken van een Workout? Annuleer de Reservering dan vóór de aangegeven annuleringstermijn.
 3. Onze partners rekenen op jouw aanwezigheid en de bijbehorende kosten. Annuleer je een Reservering niet op tijd of kom je niet opdagen, terwijl je wel hebt gereserveerd, dan ontvang je van ons de eerste keer een waarschuwing per e-mail. De eerste keer zullen wij hiervoor geen kosten aan jou in rekening brengen. Bij iedere volgende keer dat jij te laat annuleert of niet op komt dagen, brengen wij kosten in rekening. Een overzicht van wanneer we welke kosten in rekening brengen tref je op onze website.
 4. No-Show Fees en Late Cancellation Fees schrijven wij via automatische incasso van jouw bankrekening af. Kunnen wij deze bedragen niet per automatische incasso van jouw bankrekening afschrijven? Of storneer jij deze afgeschreven bedragen? Dan blokkeren wij jouw Membership en kun je geen verdere Reserveringen meer maken. Zie voor meer informatie over de wijze waarop wij No-Show Fees en Late Cancellation Fees in rekening brengen en de gevolgen van niet-tijdige betaling daarvan: No Show en Late Cancellation Fees.

ARTIKEL 7. TOEGANG TOT ACTIVITEITEN

 1. Jouw Membership is persoonsgebonden en kun je niet overdragen aan een ander. Je dient je op een Aanbieder daarom altijd te kunnen legitimeren. Zorg dat je een foto van voldoende kwaliteit uploadt in jouw Account. Je moet duidelijk herkenbaar zijn op de foto. Op die manier kan de Aanbieder nagaan of het Membership wordt gebruikt door de juiste persoon.
 2. Om toegang te krijgen tot een Workout, moet je jouw deelname in de App registreren. We noemen dit ook wel “inchecken”.
 3. Nadat je hebt ingecheckt via de App, krijg je toegang tot de Workout.
 4. Voor de meeste Workouts is het nodig om van te voren te reserveren om in te kunnen checken en dus om toegang te krijgen. Je kunt inchecken vanaf 30 minuten voordat de Workout begint tot 5 minuten nadat de Workout is begonnen.
 5. Je kunt niet meer inchecken als de Workout langer dan 5 minuten bezig is. Check je niet op tijd in, dan brengen wij de No-Show Fee aan jou in rekening. Is het de eerste keer dat je niet op tijd incheckt? Dan ontvang je van ons alleen een waarschuwing per e-mail en brengen we geen No-Show Fee in rekening.
 6. Je kunt aan alle reguliere Workouts deelnemen zonder bij te betalen, tenzij:
  1. je de limiet voor het aantal Workouts hebt bereikt. 
  2. dit een Boutique Workout betreft. Wij geven altijd duidelijk op onze Website of in de App aan of er een eigen bijdrage wordt gevraagd.
 7. Soms wordt er voor het gebruik van materialen, zoals yogamatjes, handdoeken, bokshandschoenen etc., of voor gebruik van additionele diensten zoals bijvoorbeeld wellness faciliteiten, een kleine bijdrage gevraagd. Wij geven altijd duidelijk op onze Website of in de App aan of er een eigen bijdrage wordt gevraagd.
 8. Indien je de limiet voor het aantal Workouts (per dag, per Partner of voor je abonnement) bereikt hebt kan je extra Workouts kopen. De kosten hiervoor worden bij het maken van de Reservering duidelijk aangegeven. De kosten voor de extra Workout schrijven wij via automatische incasso van jouw bankrekening af. Kunnen wij deze bedragen niet per automatische incasso van jouw bankrekening afschrijven? Of storneer jij deze afgeschreven bedragen? Dan blokkeren wij jouw Membership en kun je geen verdere Reserveringen meer maken.
 9. Uiterlijk 15 minuten voordat de Workout begint, moet je aanwezig zijn en in de juiste kleding klaar staan bij de vestiging van de Aanbieder waar de Workout plaatsvindt. Ben je niet op tijd? Dan heeft de Aanbieder het recht om jou de toegang tot de Workout te weigeren.

ARTIKEL 8. HUISREGELS

 1. Wanneer je gebruik maakt van jouw Membership, zul je je ook moeten houden aan de huisregels van de Aanbieder waar de Workout plaatsvindt. Deze huisregels worden meestal duidelijk zichtbaar door de Aanbieder gecommuniceerd, bijvoorbeeld op een bordje aan de muur. In andere gevallen liggen de huisregels ter inzage bij de receptie of zijn de huisregels terug te vinden op de website van de Aanbieder. Daarnaast zul je de instructies van het personeel van de Aanbieder moeten opvolgen.
 2. Heb je een medische indicatie? Maak dit dan duidelijk aan het personeel (sportinstructeur) van de Aanbieder voorafgaande aan de Workout. Op die manier kan de Aanbieder hier rekening mee houden.
 3. Wanneer jij je niet aan de huisregels of deze algemene voorwaarden houdt, dan kan het personeel van de Aanbieder je verzoeken om de Workout en/of de vestiging te verlaten. Ook is het mogelijk dat de Aanbieder jou in de toekomst geen toegang meer geven tot de vestiging of een Workout. De Aanbieder is verplicht om ons hierover te informeren. Wanneer jij meerdere overtredingen pleegt, kunnen wij jouw Membership blokkeren waardoor je geen gebruik meer kunt maken van onze App en jouw Account. In dat geval kun je ook niet meer reserveren voor of deelnemen aan Workouts. Ook heb je in dat geval geen recht op terugbetaling van je Membership Fee.

ARTIKEL 9. DIEFSTAL, VERLIES, MISBRUIK OF FRAUDE

 1. Denk je dat jouw Account door een ander wordt gebruikt zonder jouw toestemming? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten via ons aanvraagformulier. Wij zullen dan jouw Account blokkeren, zodat er niet (langer) misbruik van jouw Account kan worden gemaakt.
 2. Wanneer wij vermoeden dat iemand met de App en/of Account fraudeert of een poging daartoe onderneemt, dan blokkeren wij de betreffende App en/of Account. Wij zullen alle schade die ontstaat door frauduleus of oneigenlijk gebruik verhalen op de persoon die frauduleus of oneigenlijk handelt.
 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die jij lijdt als gevolg van verlies, diefstal, verduistering of oneigenlijk gebruik van de App en/of jouw Account. Jouw Account is strikt persoonlijk en kan slechts op één smartphone tegelijkertijd worden gebruikt. De in de account geüploade foto dient van voldoende kwaliteit te zijn, zodat de Aanbieder kan verifiëren of het Membership wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon.

ARTIKEL 10. ZICHTTERMIJN

 1. Nieuwe Members bieden we de mogelijkheid om de overeenkomst binnen veertien (14) dagen na het activeren van hun Membership kosteloos te ontbinden. Wanneer je gebruik maakt van een gratis proefperiode, dan geldt de begindatum van deze gratis proefperiode als datum waarop de zichttermijn ingaat.
 2. Wil je binnen veertien (14) dagen na activatie van jouw Membership gebruik maken van deze mogelijkheid? Laat het ons dan via onze Website, App of ons aanvraagformulier weten.
 3. Maak je de overeenkomst binnen veertien (14) dagen ongedaan, dan betalen we het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen aan jou terug. Heb je nog geen gebruik gemaakt van jouw Membership? Dan betalen we het volledige factuurbedrag aan je terug. Heb je wel al deelgenomen aan een of meer Workouts? Dan betalen we het factuurbedrag gedeeltelijk terug. Bij gedeeltelijke terugbetaling kijken we naar het aantal dagen dat het Membership actief is geweest. Bijvoorbeeld: als je na tien (10) dagen ontbindt, dan betalen we alleen de overige 20 dagen van de maand aan je terug.
 4. De zichttermijn geldt alleen voor nieuwe Members, dat wil zeggen: Members die het Membership voor de eerste maal activeren en dus niet op de heractivatie van reeds bestaande, gepauzeerde Memberships. Wij hebben het recht om Members te weigeren of een Membership te beëindigen, indien wij denken dat iemand herhaaldelijk gebruik maakt van de zichttermijn (misbruik).

ARTIKEL 11. DUUR EN OPZEGGING

 1. Met het afsluiten van een Membership ga je een abonnement met ons aan voor onbepaalde duur. Je kunt jouw Membership op ieder gewenst moment opzeggen. We zullen de overeenkomst dan uiterlijk binnen 30 dagen beëindigen.
 2. Je kunt het Membership opzeggen via onze Website of de App.
 3. Je kunt in jouw Account op ieder gewenst moment zien hoe lang de huidige facturatieperiode van dertig (30) dagen nog duurt.
 4. Nadat jij jouw Membership hebt opgezegd, blijven jouw persoonsgegevens nog maximaal 24 maanden opgeslagen in ons systeem. In deze 24 maanden kun jij jouw Membership eenvoudig heractiveren, doordat jouw persoonsgegevens nog zijn opgeslagen. Heractiveer jij jouw Membership niet binnen 24 maanden? Dan worden jouw Account en alle daarmee samenhangende persoonsgegevens automatisch verwijderd. Wel kunnen wij jouw telefoonnummer en e-mailadres geanonimiseerd opgeslagen houden voor analytische doeleinden.
 5. Je kunt jouw Membership op iedere dag van de maand (her)activeren. Dit doe je door via de App of onze Website een Membership te bestellen en de eerste termijn van dertig (30) dagen te betalen via iDeal of creditcard.
 6. Nadat je jouw Membership hebt ge(her)activeerd, kun je meteen gebruik maken van de Workouts onze Aanbieders.
 7. Wil je liever dat wij jouw persoonsgegevens meteen na de opzegging verwijderen? Dan kun je daartoe een verzoek  via ons aanvraagformulier indienen. Wij zullen jouw persoonsgegevens dan binnen een maand na jouw verzoek verwijderen.

ARTIKEL 12. PRIJZEN EN BETALING

 1. Iedere dertig (30) dagen betaal je aan ons de Membership Fee. Wij brengen het tarief in rekening van de stad of het gebied waar jij het meeste gebruik maakt van jouw Membership. Wij mogen de Membership Fee aanpassen wanneer jij vaker in een andere stad gebruik maakt van Workouts, dan de stad waaronder jij je hebt aangemeld.
 2. Wij hebben de mogelijkheid om de tarieven voor en de inhoud van onze Memberships aan te passen. Wanneer wij van plan zijn om onze tarieven of inhoud van de Memberships aan te passen, dan laten we je dat uiteraard van tevoren, schriftelijk weten. Ga je niet akkoord met de wijziging? Zeg jouw Membership dan op vóór de datum waarop de wijziging ingaat. Daarbij geldt de opzegtermijn die we met jou zijn overeengekomen..
 3. Je kunt betalen voor jouw Membership met creditcard of iDeal via onze Website of App. Wanneer je de eerste betaling verricht, geef je ons toestemming om iedere dertig (30) dagen de Membership Fee af te schrijven via automatische incasso. We schrijven de Membership Fee altijd af voorafgaande aan de periode waarop de betaling betrekking heeft. Wanneer je jouw Membership beëindigt, stopt ook ons recht om bedragen af te schrijven van jouw bankrekening. 
 4. Lukt het ons niet om de verschuldigde Membership Fee van jouw bankrekening af te schrijven? Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat, of omdat jij onjuiste betaalinformatie hebt opgegeven of wanneer jij de afschrijving storneert, dan blokkeren wij het verdere gebruik van jouw Membership. Je kunt via jouw Account de verschuldigde kosten voor het Membership alsnog betalen en eventueel een alternatieve betaalwijze kiezen. Wel blijf je alle vervallen termijnbetalingen aan ons verschuldigd totdat je het Membership op de afgesproken manier beëindigt.
 5. Je kunt de betaalmethode wijzigen in jouw Account. Wij brengen mogelijk administratiekosten in rekening voor het wijzigen van de betaalmethode. We zullen dit altijd duidelijk vooraf vermelden. Wij zullen ons best doen om de wijziging van betaalmethode binnen een week te verwerken in onze systemen.
 6. Wanneer wij een bedrag van jouw rekening afschrijven, dan ontvang je hiervan ook iedere keer een digitale factuur in jouw Account.

ARTIKEL 13. PROMOTIES, PROEFPERIODES EN VRIENDENKORTING

 1. Wij bieden regelmatig promoties aan voor nieuwe Members. Daarbij geven we vaak een korting voor de eerste maand(en) van het Membership. Deze promoties kunnen niet worden gebruikt door bestaande Members. Wij betalen geen vergoeding en we betalen ook niet een gedeelte van de Membership Fee terug vanwege niet gebruikte of gemiste promoties.
 2. Wij kunnen een gratis proefperiode aanbieden waarbij nieuwe Members het Membership voor een aangegeven Periode gratis kunnen gebruiken. Voorwaarde voor het gebruik van een proefperiode is dat de nieuwe Member een volledige Account inclusief betaalgegevens aanmaakt via onze Website of App. Na afloop van de proefperiode zetten wij de overeenkomst automatisch om in een betaalde Membership. Wil jij voorkomen dat wij de overeenkomst automatisch omzetten? Zet het Membership dan vóór afloop van de proefperiode stop via onze Website of App. Het Membership eindigt dan onmiddellijk. Deze algemene voorwaarden zijn gelden ook volledig voor de gratis proefperiode. Deze gratis proefperiodes zijn niet beschikbaar voor bestaande Members. Wij betalen geen vergoeding en we betalen ook niet een gedeelte van de Membership Fee terug vanwege niet gebruikte of gemiste proefperiodes.
 3. In sommige gevallen verstrekken wij aan bepaalde Members een zogenaamde vriendenlink. Wanneer je  van ons een unieke, persoonlijke vriendenlink hebt ontvangen, kun je deze link delen met jouw vrienden, kennissen en familie via o.a. e-mail, Facebook of Twitter. Iedereen die zich via deze vriendenlink aanmeldt voor een Membership ontvangt van ons een eenmalige korting op de eerste Membership Fee. Wordt daarbij jouw vriendenlink gebruikt? Dan ontvang jij als dank voor het aanbrengen van een nieuwe Member een vriendenkorting van ons. Deze vriendenkorting verrekenen we met met de betaling van de eerstvolgende Membership Fee. De hoogte van deze kortingen staan op onze Website. Wij bepalen zelf wanneer en aan wie wij een vriendenlink verstrekken. Deze vriendenlink maakt dus geen onderdeel uit van de Memberships en Members kunnen hier geen rechten aan ontlenen.
 4. Wij verwerken de vriendenkorting automatisch. Je hoeft hier verder dus niets voor te doen. De vriendenkorting geldt alleen wanneer de aangebrachte Member nog niet eerder bij ons geregistreerd stond als Member. Een aangebrachte Member kan slechts één vriendenlink gebruiken. Wanneer wij meerdere vriendenlinks ontvangen, dan geven wij de korting alleen aan de Member wiens vriendenlink werd gebruikt bij de aanmelding. Je kunt deze korting niet combineren met andere kortingen en promoties.
 5. De maximale vriendenkorting die je per termijn van dertig (30) dagen kunt ontvangen, is de hoogte van de maandelijkse Membership Fee. Wij betalen nooit een korting of vergoeding in contanten. Wij brengen kortingen en vergoedingen alleen maar in mindering op de Membership Fee die jij aan ons betaalt.
 6. Wij verrekenen de vriendenkorting op het moment dat de nieuwe Member zijn eerste termijn heeft betaald en alleen als de nieuwe Member zijn Membership niet direct na de eerste termijn beëindigt. Beëindigt een nieuw aangebrachte Member zijn Membership tijdens de eerste Periode, dan heb je geen recht op de vriendenkorting.

ARTIKEL 14. GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN APP

 1. Na iedere Workout kun je een review schrijven. Deze reviews plaatsen wij op onze Website en/of App. Zie voor de richtlijnen aangaande het plaatsen van reviews. 
 2. Onze Website en App bevatten sociale elementen die jou in staat stellen om samen met andere Members te sporten. Members kunnen zoeken naar andere Members en met elkaar contact opnemen. Heb jij contact gemaakt met een andere Member, dan kunnen jullie elkaars Reserveringen bekijken, elkaars Workout historie bekijken en kunnen jullie elkaar uitnodigingen sturen om aan bepaalde Workouts deel te nemen.
 3. Op onze Website en App tonen wij bij Aanbieders reviews. Ook geven wij bij de beschikbare Workouts aan welke Members deze Workouts hebben gereserveerd. Heb jij deze Workout gereserveerd? Dan tonen wij bij deze Workout jouw naam en profielfoto. Wil jij liever niet zichtbaar worden getoond? Dan kun je in jouw Account de instelling 'anoniem' selecteren.
 4. Je bent verplicht om een duidelijke profielfoto in jouw Account in te stellen. Deze profielfoto gebruikt de Aanbieder ter identificatie van Members bij het inchecken. Jouw profielfoto moet authentiek, persoonlijk en herkenbaar zijn. Voldoet jouw profielfoto niet aan deze eisen? Dan zullen wij of de Aanbieder jou hierop wijzen. In dat geval vragen wij je om een nieuwe profielfoto te uploaden via onze Website of App. Pas jij jouw profielfoto niet aan volgens de gestelde richtlijnen, nadat wij je hierop hebben gewezen? Dan kunnen wij en ook de Aanbieders je de toegang weigeren om aan Workouts deel te nemen.

ARTIKEL 15. KLACHTENREGELING

 1. Door een Membership af te sluiten, ga je een rechtstreekse overeenkomst met ons aan. Wij hebben op onze beurt overeenkomsten gesloten met Aanbieders, zodat jij toegang hebt tot de Workouts van onze Aanbieders. Je sluit dus geen overeenkomst met een Aanbieder wanneer jij gebruik maakt van het Membership of de Workouts van een Aanbieder.
 2. Heb je een klacht? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Zo kun je het ons bijvoorbeeld laten weten als je een klacht of geschil hebt met een Aanbieder. Ook met vragen over de Membership Fee en jouw Membership in het algemeen kun je bij ons terecht.
 3. Klachten over een Aanbieders, onze dienstverlening of producten, het gebruik van jouw Account, onze Website of App horen we natuurlijk graag zo snel mogelijk. Neem daarvoor schriftelijk contact met onze klantenservice op: Apollolaan 151, 1077 AR Amsterdam. Je kunt natuurlijk ook via ons contactformulier een bericht naar onze klantenservice sturen.
 4. Je kunt een klacht tot uiterlijk vijftien (15) dagen na het voorval bij ons melden. Na deze termijn nemen wij jouw klacht niet meer in behandeling. Zorg dat je de klacht duidelijk en volledig omschrijft. Heb je bewijs? Stuur dat dan mee. Wij spannen ons in om jouw klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid op te lossen.

ARTIKEL 16. PRIVACY

 1. Wij verwerken jouw persoonsgegevens zorgvuldig en volgens de eisen en richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door een overeenkomst met ons aan te gaan verklaar jij je ermee akkoord dat wij jouw gebruiksgegevens en persoonlijke informatie verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid.
 2. Wij mogen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de uitvoering van het Membership en voor marketingdoeleinden.
 3. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen maar voor onze eigen bedrijfsvoering. Wij stellen jouw persoonsgegevens dus niet ter beschikking aan andere partijen.
 4. Wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, mogen wij jou via e-mail en social media of op andere wijze (bijvoorbeeld een bericht via de App) relevant nieuws en aanbiedingen sturen. Je kunt je via jouw Account uitschrijven voor al deze informatievoorzieningen.
 5. Wij maken op onze Website gebruik van cookies. Voor een volledig gebruik van onze Website hebben wij jouw toestemming voor het gebruik van cookies nodig.
 6. Wil je een volledig overzicht van de manier waarop wij omgaan met jouw privacy? Kijk dan op onze Website.

ARTIKEL 17. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Onze aansprakelijkheid strekt zich slechts uit tot de correcte uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben gesloten, meer in het bijzonder het Membership.
 2. Schieten wij toerekenbaar tekort in de nakoming van onze verplichtingen uit de overeenkomst die we met jou hebben gesloten, dan zijn wij slechts verplicht om de overeenkomst alsnog correct uit te voeren. Heb je als gevolg van een tekortkoming die aan ons kan worden toegerekend enige tijd geen gebruik kunnen maken van jouw Membership? Dan zullen wij aan jou een vergoeding betalen die overeenstemt met de Periode waarin jij geen gebruik hebt kunnen maken van jouw Membership. De hoogte van deze vergoeding is in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat jij gedurende deze periode op basis van de overeenkomst aan ons hebt betaald of zou moeten hebben betalen.
 3. Tenzij er wij (of een van onze leidinggevende medewerkers) opzettelijk of bewuste roekeloos handelen (of nalaten), is onze aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, op grond van de overeenkomst die we met jou hebben gesloten, uitgesloten.
 4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, die jij lijdt voor, tijdens, na of als gevolg van een bezoek aan een Aanbieder of door deelname aan een Workout van een Aanbieder, zoals bijvoorbeeld letselschade of schade als gevolg van inkomstenderving. Je neemt dus voor eigen risico deel aan de Workouts die de aangesloten Aanbieders aanbieden.

ARTIKEL 18. WIJZIGINGEN EN VINDPLAATS

 1. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.
 2. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking nadat we deze aan jou hebben gecommuniceerd of hebben gepubliceerd (bijvoorbeeld op onze Website of App). We zullen daarbij ook altijd de termijn aangeven waarbinnen de gewijzigde voorwaarden ingaan. De gewijzigde voorwaarden vervangen alle voorgaande versie van onze algemene voorwaarden. Ga jij niet akkoord met een door ons voorgestelde wijziging van de algemene voorwaarden? Zeg dan jouw Membership bij ons op tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden ingaan. Je kunt je Membership opzeggen via onze Website of App of schriftelijk door via ons contactformulier een bericht naar onze klantenservice sturen.
 3. De laatste nieuwe versie van de algemene voorwaarden kun je terugvinden op onze Website. Daarnaast deponeren wij deze voorwaarden bij de Kamer van Koophandel. Op verzoek sturen wij jou geheel kosteloos een exemplaar van onze algemene voorwaarden toe.

ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle overeenkomsten die wij met jou sluiten en alle geschillen, die in de toekomst tussen jou en ons of tussen jou en een Aanbieder ontstaan, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Heb je een klacht over de overeenkomst die we met jou hebben gesloten waar we samen niet uitkomen? En kan jouw klacht ook niet volgens de klachtenprocedure van artikel 15 worden opgelost? Dan heb je het recht om een procedure te starten bij de bevoegde rechter in jouw woonplaats.

Kies je stad

  Stad niet gevonden
  Op dit moment zijn wij nog niet beschikbaar in de stad waarop je gezocht hebt.