De gezonde fitnesscultuur is hier een groot deel van. Een goede bedrijfscultuur heeft daarom veel voordelen. Een aantal hiervan zijn:

1. Hogere productiviteit en streven naar goede kwaliteit
2. Bonding onder medewerkers
3. Externe impact en indruk van het bedrijf

Als de bedrijfscultuur goed is, kan dit zelfs invloed hebben op de sales van je bedrijf. Klanten willen weten of er goed wordt gezorgd voor medewerkers en werken liever samen met een bedrijf dat óók intern gezond is. Klanten zullen met trots je product afnemen, als het bedrijf een fitte en gezonde indruk maakt. Een goede bedrijfscultuur laat zien dat je als bedrijf verantwoordelijkheid op je neemt en hiernaar handelt.

Een hogere omzet is daarbij dus óók een voordeel van een fitte bedrijfscultuur. Hieronder noemen we nog 7 voordelen van een gezonde cultuur binnen jouw bedrijf.

1. Het creëert samenhorigheid en team spirit

Het is vast geen verrassing, maar een verbonden team is key voor een fitte bedrijfscultuur. Bij een goede samenhorigheid wordt er sentiment gecreëerd, los van cijfers en feiten. Medewerkers willen voor en met elkaar werken. Sport is een geweldige manier voor het creëeren van team spirit -teamsporten vooral.

Technisch communicatiebedrijf Bandwidth geeft een top voorbeeld. Tijdens de bekende 90-minuten “Fitness Lunch*¹” kan iedereen meedoen. Dit betekent dat elke werknemer de kans krijgt om een 90 minuten durende lunchpauze te nemen, mits er gesport wordt. Op die manier wordt er automatisch een moment van samenkomen voor medewerkers gecreëerd.

Bandwith organiseert daarnaast ook maandelijkse sport challenges voor het hele bedrijf, sponsort bedrijfs sportteams en host dagelijks basketbal- of frisbeewedstrijden. Medewerkers zijn hierdoor niet alleen samen aan het sporten, maar doen ook leuke activiteiten met elkaar – waardoor hun verbinding beter wordt.

2. Gezonde medewerkers – die gezond blíjven

De voordelen van gezonde medewerkers zijn niet op één hand te tellen. Het belangrijkste voordeel ligt misschien wel in het dalende aantal verzuimdagen en als gevolg lagere gezondheidszorgkosten.

Maar er zijn ook psychologische effecten, die een gezonde bedrijfscultuur een makkelijke keuze maken. Als medewerkers kantoor associëren met stress en vermoeidheid, wordt dit automatisch onderdeel van de bedrijfscultuur. Als ze daarentegen werk associëren met plezier en gezonde activiteiten, verbetert de bedrijfscultuur automatisch ook.

Het is daarom aan te raden dat bedrijven hun medewerkers uitdagen om gezonde gewoontes onderdeel van hun werkdag te maken. Denk hierbij aan meer lichaamsbeweging en massages of meditatie om stress te verminderen.

Fitbit maakt bijvoorbeeld gebruik van hun eigen technologie*³ om medewerkers een actievere houding aan te laten nemen. Medewerkers dragen de Fitbit-trackers onder werktijd. Door hun uit te dagen met een wedstrijd wie dagelijks het meest actief is, zorgt Fitbit voor een gezondere bedrijfscultuur en plezier in het deelnemen hieraan. Daarnaast wordt, als iedereen hierbij wordt betrokken en niet alleen de sportfanaten, hiermee de vechtlust in de medewerker aangewakkerd.

3. Versterking van het bedrijfsmerk

De strijd voor talent op de arbeidsmarkt is groter dan ooit – men noemt het ook wel “War of Talents”. Bedrijven zijn altijd op zoek naar goede medewerkers en weten inmiddels dat ze daarvoor een goede bedrijfscultuur moeten kunnen bieden. Denk daarbij aan een grote variatie: van massages tot “naprooms” tot tafeltennis tafels.

En op dit moment is ook de mogelijkheid om “remote” te werken, vanuit huis of ergens anders, een groot pro voor medewerkers en zoekenden. OneFit for Business kan hier ook een goede oplossing bieden: medewerkers kunnen vanuit huis online lessen volgen en thuis fit blijven met OneFit.

Als je als bedrijf medewerkers dus het beste wil bieden, dient de omgeving hiervoor gemaakt te worden. En om die medewerkers te kunnen behouden, is het van belang dat ze zich blijven identificeren met het bedrijf. Creëer dus een omgeving die zich aanpast aan de medewerkers – en niet andersom.

De verwachtingen van medewerkers en wat werkgevers bieden liggen helaas nog niet op één lijn. Denk daarom: iedere dienst of service die je als bedrijf ‘extra’ aanbiedt aan de medewerkers, wordt een concurrentievoordeel. Medewerkers vinden het belangrijk om te zien dat een bedrijf bereid is te investeren in hen. Als een gezonde bedrijfscultuur centraal staat zullen medewerkers dit waarderen en als gevolg daarvan beter hun best doen.

4. Verhoog de engagement van de medewerkers

Engagement is tegenwoordig één van de sleutelwoorden in een bedrijfscultuur. Elke CEO en HR-manager wil ervoor zorgen dat zijn of haar team zich identificeert met en bijdraagt aan de bedrijfscultuur. Met een goede reden, zo blijkt: geëngageerde medewerkers*⁴ zijn gemotiveerder, productiever en streven naar betere kwaliteit. Ga dus altijd voor meer engagement – hoe dan ook!

Gelukkig gaan fysieke gezondheid en betrokkenheid hand in hand. 62% van betrokken werknemers⁵ vindt dat werk een positieve invloed heeft op hun gezondheid. Bovendien blijkt uit een studie dat 75% van de bedrijven⁶ zegt dat gezondheidsprogramma’s een positief effect hebben op engagement binnen een bedrijf.

Uit een studie van de Economist blijkt ook dat een cultuur van welzijn binnen het bedrijf het engagement van de werknemers verbetert. Vooral werknemers die de gelegenheid hadden zich op verschillende manieren te ontspannen, hadden deze ervaring.

Diversiteit is daarom belangrijk. Biedt medewerkers flexibele oplossingen, zonder ze te vertellen wat ze precies moeten doen. OneFit for Business is daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van.

Het mooie van OneFit for Business is dat de uiteindelijke beslissing bij de medewerkers ligt. Op deze manier zet het bedrijf zich in voor een cultuur van welzijn, zonder de vrijheid van de medewerkers te beperken.

5. Verminderen van personeelsverloop

Waarschijnlijk het grootste voordeel van een grotere betrokkenheid van medewerkers: ze binden zich voor een langere tijd aan een bedrijf. Als medewerkers zich minder betrokken voelen bij de baan of het bedrijf, neemt de mogelijkheid om van baan te veranderen snel toe.

De betrokkenheid van medewerkers verbetert door sport- en welzijn, zoals al eerder benoemd. Daarom wordt een goed gezondheids- en sporttraject ook geschikt bevonden⁸ om het personeelsverloop zo laag mogelijk te houden. Als teamleden vinden dat hun gezondheid en welzijn een prioriteit is voor het management, hebben ze meer kans om langer bij het bedrijf te blijven: 60% van de werkgevers⁹ melden dat gezondheidsprogramma’s een positief effect hebben gehad op het personeelsverloop.

Het verschil tussen duurzaam verloop en een loyaal personeelsbestand kan dus heel gemakkelijk worden opgelost door goede sport- en welzijnsopties te bieden.

6. Verhogen van creativiteit

Fysieke gezondheid en welzijn zijn een direct voordeel voor creativiteit op de werkvloer. Een onderzoek in 15 landen*¹⁰ (met bijna 29.000 deelnemers) heeft aangetoond dat in bedrijven, die gezondheid en welzijn hoog in het vaandel hebben staan, hogere creativiteit meten. Bedrijven die gezondheidsprogramma’s aanbieden, hebben dus niet alleen gezondere maar ook creatievere medewerkers.

Het uiteindelijke doel van diverse activiteiten op de werkvloer is om als team te ontspannen en na te denken over iets anders dan werk. Dit verhoogt de productiviteit en creativiteit van de medewerkers als het erom gaat zich later weer op het werk te concentreren.

7. Verhogen van de tevredenheid bij medewerkers

Het is van groot belang dat werkgevers stilstaan bij de tevredenheid van hun medewerkers.

Waarom is dit belangrijk? Steeds meer medewerkers vinden tevredenheid belangrijker dan een hoger salaris*¹³. Waarschijnlijk zijn sollicitanten niet meer alleen te lokken met een hoger salaris. Tevreden medewerkers blijven daarnaast ook langer bij één bedrijf, waardoor verloop in een bedrijf weer vermindert.

De voordelen voor de gezondheid en de sport worden in succesgevallen afgestemd op de individuele behoeften van de medewerkers. Wellness Coördinator Kelly Maher legt*¹⁵ uit: “Onze programma’s doen mensen beseffen dat stereotiepe training niet de enige manier is om gezond en gelukkig te worden. Het gaat erom dat mensen het leuk vinden om dingen te doen.”

Maher zorgt ervoor dat er grote diversiteit zit in de aangeboden gezondheidsinitiatieven en dat op alle interesses van medewerkers wordt ingespeeld. Ook hier is het dus belangrijk om werk te combineren met een positieve en gezonde cultuur. En juist omdat niet iedereen aan fitness hoeft te doen, is het zo belangrijk om flexibel en actief te zijn.

Maak van gezondheid de toetssteen van uw bedrijfscultuur

Moderne bedrijven hebben veel centrale waarden in hun bedrijfscultuur. Klantgerichtheid, innovatie en het recht om te falen zijn bijzonder populair, evenals radicale eerlijkheid en financiële transparantie. Daarnaast begint de gezondheid en de tevredenheid van de medewerkers steeds meer op de eerste plaats te komen.

De gezondheid van je medewerkers kan echt de basis leggen voor een bijzondere bedrijfscultuur. Zonder medewerkers is er namelijk geen bedrijfscultuur om mee te beginnen.

Meer weten over OneFit for Business?

Referenties:
*¹ https://www.bandwidth.com/blog/how-i-lunch/
*² https://www.bandwidth.com/blog/how-i-lunch/
*³ https://risepeople.com/blog/10-companies-with-amazing-workplace-wellness-programs/
*⁴ http://hrexecutive.com/engagement-through-wellness/
*⁵ https://inside.6q.io/employee-health-wellbeing-matters/
*⁶ https://community.virginpulse.com/2017-business-of-healthy-employees?utm_campaign=CAM-09-Biz-of-Healthy-EEs&utm_source=press-release
*⁷ https://www.digitalhrtech.com/best-employee-wellness-programs-examples/
*⁸ https://www.bmmagazine.co.uk/business/how-to-reduce-staff-turnover-by-prioritising-wellbeing/
*⁹ https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/human-capital-trends/2018/employee-well-being-programs.html
*¹⁰ https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/benefits/pages/wellbeinginnovation.aspx
*¹¹ https://www.freshgigs.ca/blog/creative-cultures-mobify-makes-work-fun/
*¹² https://www.freshgigs.ca/blog/creative-cultures-mobify-makes-work-fun/
*¹³ https://workplaceinsight.net/over-50-percent-of-uk-employees-choose-job-happiness-over-pay-cheque-size/
*¹⁴ https://www.geteverwise.com/leadership/how-tony-hsieh-and-zappos-are-shaping-the-future-of-employee-satisfaction/
*¹⁵ https://mashable.com/2015/05/15/unique-corporate-wellness-programs/?europe=true

Tags: